VERGUNNINGVRIJ BOUWEN

Sinds oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo staat voor

'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Onder de Wabo wordt niet meer gesproken van een bouwvergunning maar van een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan veel meer inhouden dan alleen de ouderwetse bouwvergunning.

 

Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten. Bijvoorbeeld de activiteiten slopen, milieu, inritten, bomen kappen, bestemmingsplan, bouwen, e.d. De Wabo is dus veelomvattend. Deze pagina geeft uitleg over de vergunningsplicht over de activiteit bouwen onder de Wabo.

 

De nieuwe regeling is een zeer complexe en uitgebreide wet met vele valkuilen. Heeft u weinig kennis van deze regelgeving dan adviseren wij om uw bouwplan voor te leggen aan de gemeente.

 

In de bijlage 2 van het Bor (Besluit omgevingsrecht) artikel 2 en 3 staat vermeld voor welke soorten bouwwerken geen omgevingsvergunning nodig is. Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

 

P R A K T I J K

 

In veel gevallen worden vergunningsvrije bouwwerken uitgevoerd zonder tekeningen en berekeningen. Opdrachtgevers denken hiermee veel kosten te kunnen besparen. Maar hoe leg je een aannemer dan uit wat precies je wensen zijn? Lengte, breedte en hoogte zijn nog wel uit te leggen maar hoe gaat dat met de overige informatie……… (bijvoorbeeld funderingen, stalen balken, kozijnen inclusief draairichtingen, vloerverwarming, ruimte afwerking, beglazing, etc.)

 

Door het ontbreken van goede tekeningen en berekeningen zijn offertes en/of begrotingen van uitvoerende partijen niet (goed) te vergelijken en te controleren. Met alle gevolgen tijdens de uitvoering van dien.

 

Om hier op in te spelen bieden wij voor vergunningsvrije bouwwerken een passende oplossing. Uw bouwplan wordt hierbij relatief eenvoudig uitgewerkt, doch op zo’n manier dat deze tekening een goede basis is voor offerte aanvraag bij een uitvoerende partij. De kosten hiervoor zijn uiteraard een stuk lager dan de uitwerking van een vergunningplichtig bouwplan. Voordelen hiervan zijn dat de tekening kan dienen als contractstuk, de offertes beter vergelijkbaar zijn en de kans op meer- en minder werk verkleind.

 

Een betrekkelijk kleine investering levert u gegarandeerd voordeel op in de uiteindelijke bouwkosten!  

bb.jpg