T E K E N E N   E N   T O E T S E N

 

Onder tekenen wordt verstaan de verdere bouwkundige uitwerking van het ontwerp tot een bestektekening benodigd voor de aanvraag omgevings-vergunning. Indien wenselijk kan de bestektekening nog verder worden uitgewerkt tot werktekeningen. De aard van het project en de voorkeur van de opdrachtgever zullen bepalend zijn voor de keuze van uitwerking.

 

Onder toetsen wordt verstaan het controleren of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Ook dit is nodig voor de aanvraag omgevingsvergunning van het bouwplan.  

 

     

 

Doorsneden                                                        Kozijntekeningen

Details                                                               Traptekeningen

Constructieschema's                                            Staal-/spanttekening

Etc.