O N T W E R P E N

 

Arends Bouwplanontwikkeling vertaalt uw wensen in een uitvoerbaar, creatief ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestemmingsplan voorschriften en esthetische kwaliteit. Maar wellicht belangrijker nog met uw specifieke voorkeuren en budget.

 

Als ontwerper is onze rol in dit stadium van het bouwproces sturend en adviserend. Als gebruiker van het bouwwerk bepaalt u zelf de defintieve keuzes. 

 

Het voor goedkeuring digitaal aanleveren van het ontwerp bij de gemeente wordt ook door ons verzorgd. Bij de wat grotere bouwplannen (bijv. een woning of bedrijfspand) zal de openbare vergadering waarin het plan behandeld wordt door de gemeente door ons worden bijgewoond. Als een opdrachtgever hier prijs op stelt is deze hierbij uiteraard ook van harte welkom.

 

Sinds enige tijd worden al onze ontwerpen van zowel nieuw- als verbouwplannen uitgewerkt in 3D!